Allianz

Firma Allianz powstała w Monachium w 1890 roku. W ciągu ponad 120 lat swojej działalności z lokalnej niemieckiej firmy oferującej ubezpieczenia komunikacyjne i wypadkowe przekształciła się w jedną z największych na świecie międzynarodowych korporacji ubezpieczeniowo-finansowych.

Na polskim rynku spółki ubezpieczeniowe Allianz rozpoczęły działalność w marcu 1997 roku, a już w grudniu sprzedawano pierwsze polisy dla klientów indywidualnych. Od początku strategia zakładała ścisłą współpracę między podmiotami i wykorzystanie efektu synergii, w efekcie której powstała wspólna dla obu spółek, tj. Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. sieć sprzedaży, likwidacji szkód i underwritingu.

Po dwóch latach działalności, 25 marca 1999 roku Allianz Polska S.A. otrzymał od Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) licencję na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. i dzięki temu do już istniejącej oferty dołączył pakiet produktów zabezpieczenia emerytalnego. W 2003 roku powstała, czwarta spółka Grupy Allianz – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., która uzupełniła port folio marki o produkty inwestycyjne.

Przez te lata równie dynamicznie rozwijała się sieć sprzedaży. W grudniu 1997 roku polisy z logo Allianz oferowało 250 licencjonowanych agentów, pracujących w 10 oddziałach. W kolejnych latach sieć stale się powiększała. W 1999 roku obok oddziałów zaczęły powstawać pierwsze agencje. Na koniec 2013 roku sieć sprzedaży Allianz tworzyło 28 oddziałów, 172 agencje i ponad 5000 agentów.

Od początku Grupa Allianz w Polsce rozwijała się niezwykle dynamicznie. Po niespełna roku działalności, w 1998 roku składka przypisana wyniosła 62 miliony zł, a w maju 1999 roku całkowita składka zebrana we wszystkich spółkach Allianz przekroczyła 100 milionów złotych. Przełomowy pod wieloma względami dla Allianz był rok 2002, kiedy to aktywa Grupy w Polsce przekroczyły 1 miliard złotych. W 2004 roku Allianz uzyskał również ponad 1 miliard złotych składek ubezpieczeniowych, stając się 4. grupą ubezpieczeniową na polskim rynku. Kolejnym krokiem milowym w działalności Allianz był rok 2006, wówczas grupa awansowała na 3. miejsce na rynku ubezpieczeniowym pod względem składki przypisanej, osiągając jednocześnie ponad 100 milionów złotych zysku.

Polski oddział Allianz miał znaczący wpływ na rozwój całej grupy Allianz. W połowie roku 1999, po światowej fuzji Allianz i AGF (Assurances Générales de France), także na polskim rynku nastąpiła całkowita integracja obu firm. Pod koniec tego samego roku Grupa Allianz na świecie wspólnie z Unicredito Italiano przeprowadziła prywatyzację Banku Pekao SA, nabywając nieco ponad 52 procent akcji.


Zgłoś szkodę w:

Allianz

224 224 224

Zgłoszenie szkody w Allianz

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9