Generali w Polsce
- rys historyczny

1837 - Na ziemiach polskich powstają pierwsze oddziały Generali
1925 - Generali uzyskało prawo do działalności na całym obszarze Polski
1925 - 1939 - W okresie międzywojennym Generali miało swoje przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach polskich m.in.
w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Wilnie. Wraz z austriacką spółką „Erste Allgemeine Versicherung" posiadało również znaczne udziały w trzech polskich spółkach: „Generali Port - Polonia", „Patria" oraz „Varsaviana"
1948 - Wszystkim prywatnym i zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym Generali, zostało odebrane prawo do działalności
w Polsce
1998 - Generali wróciło do Polski jako Generali - Risk Consulting Sp. z o.o.

1999.07.05 - Generali otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie
i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Założone zostały dwa towarzystwa: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2002.03.26 - Generali Holding Vienna AG i Zurich Financial Services podpisały porozumienie o przejęciu przez Generali dwóch towarzystw ubezpieczeniowych Zurich (Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.) oraz Zurich Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego Zurich OFE
2002.11.06 - Generali Holding Vienna AG nabył akcje Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz Zurich Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., stając się tym samym właścicielem tych spółek
2003.04.11 - Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zmieniło nazwę na Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2003.05.08 - Zmiana nazwy funduszu z Zurich Otwarty Fundusz Emerytalny na Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.
2004.01 - Zakończenie procesu fuzji towarzystw ubezpieczeniowych: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2006.12 - W skład Grupy Generali Polska wchodzą następujące spółki:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Generali Finance Sp z o.o.
Generali AutoProgram Sp z o.o.
2007.02 - Generali w Polsce posiada 32 oddziały i 23 filie w całym kraju oraz zatrudnia ponad 500 osób.
2007.08 - Przedłużenie kontraktu sponsorskiego z Adamem Małyszem na kolejne dwa sezony
2007.11 - Andrzej Jarczyk obejmuje stanowsko Prezesa Zarządu Generali
2008.05 - Generali rozpoczyna sprzedaż w systemie Direct
2008.05 - Zmiana siedziby centrali Generali
2008.11 - Przekroczenie 1 mld przypisu zebranej składki
2008.12 - Rekordowy rok dla Grupy Generali Polska w 10-letniej historii działalności. Pozyskanie 1.392,1 mld zł przypisu składki.
2009.01 - Udostępnienie nowego portalu korporacyjnego Grupy Generali pod adresem www.generali.pl
2009.04 - Generali OFE drugi raz z rzędu zdobywcą pierwszej lokaty w prestiżowym zestawieniu przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”
2009.06 - Tytuł najlepszego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych w 2008 r.
oraz 2 miejsce w kategorii najlepszych PTE. Generali OFE pierwsze miejsce w rankingu „Gazety Wyborczej”.
2009.11 - Generali OFE trzeci raz z rzędu zdobywcą pierwszej lokaty w prestiżowym zestawieniu przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”
2010.01 - Wyróżnienie miesięcznika ekonomicznego „Home & Market" dla Prezesa Zarządu Grupy Generali Andrzej Jarczyka jako jednego z najlepszych polskich menedżerów roku 2009
2010.01 - „Srebrny Parasol" i tytuł Najlepszego Ubezpieczyciela w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2009 - nagroda miesięcznika ekonomicznego „Home & Market" dla Generali T.U. S.A.
2010.02 - Generali OFE zwycięzcą rankingu Home & Market za 2009 r. w kategorii Otwartych Funduszy Emerytalnych
2010.05 - Nagroda „Fair Play" branży brokerskiej
2010.06 - Generali OFE zwycięzcą w kategorii „Studencka Emerytura" w konkursie „Studencki Produkt Roku" magazynu"?dlaczego"
2011.06 - Generali PTE zwycięzcą rankingu Rzeczpospolitej na najlepszą instytucję finansową 2010 r. w kategorii Powszechnych Towarzystw Emerytalnych
2012.01 - Generali OFE najlepszym Otwartym Funduszem Emerytalnym w Rankingu Gazety Wyborczej
2012.01 - 2011 rok najlepszy w historii działalności Grupy Generali w Polsce. Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł w 2011 roku 97,5 mln zł i był niemal 5-krotnie wyższy niż w roku poprzednim


Zgłoś szkodę w:

GENERALI

913 913 913

Formularz on-line

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9